Korfbalvereniging DVS'69

Door Vriendschap Sterk

De historie van DVS'69

In 1957 namen in Hendrik Ido Ambacht vier mannen het initiatief om een sportvereniging op te richten, de Algemene Sportvereniging Ambacht (ASA). Er werden afdelingen voor korfbal, volleybal, badminton, gymnastiek en volksdansen ingericht. Ongeveer tegelijkertijd besloot de voetbalvereniging ASWH ook een sportvereniging op te richten. ASWH had al langer voetbalvelden aan de Willem de Zwijgerstraat, naast de nieuw gebouwde gymzaal de Schoof.

Het gemeentebestuur van Hendrik Ido Ambacht vond twee nieuwe sportverenigingen teveel, gezien de aanwezige accommodatie. Het gemeentebestuur trachtte te bemiddelen om er één vereniging van te maken. Omdat de voorzitter van ASWH de naam ASWH en het christelijke signatuur niet wilde opgeven, ontstonden er toch twee sportverenigingen..

De korfbalclub ASA begon op een weide aan het begin van de Krommeweg/hoek Hoge Kade. Omdat deze weide ongeschikt was, verplaatste ASA zich naar de weide voor de Palmhoeve aan de Achterambachtseweg. Voordat er kon worden gekorfbald, moesten eerst de koeienvlaaien worden opgeruimd! De spelers mochten zich omkleden in de naast de boerderij staande schuur. Helaas was er geen water in de buurt.

ASA groeide snel. Er werd toen al aardig gebouwd in Hendrik Ido Ambacht. ASA wilde wedstrijden gaan spelen en meldde zich aan bij de CKB, de Christelijke Korfbalbond die in 1920 werd opgericht. ASA speelde de eerste wedstrijd op het thuisveld op 16 november 1957 tegen het 2 e van Albatros uit Zwijndrecht. De eindstand was 0 – 16. 

De spelers/speelsters van dit pionierstwaalftal in 1958. 


Ondertussen werd er aan de Graaf Willemlaan naast de nieuwe gymzaal bij de Schoof een beter speelveld gevonden. Dit terrein lag mooi in het midden van de gemeente en naast het terrein van ASWH. Door het uitschrijven van een obligatielening kwam er fl. 2500,- binnen om een clubgebouw te bouwen. In 1958 werd het nieuwe terrein geopend met opnieuw een wedstrijd tegen Albatros 2. ASA verloor nipt!

Hiernaast het eerste juniorenteam van ASA in 1959 op het nieuwe eigen veld aan de Graaf Willemlaan tijdens het Paastoernooi. 

Ook toen al was ASA een gezellige vereniging met een ‘honk’ in de grote kelder onder het gymnastieklokaal ‘De Schoof’, waar gezellige muziek werd gedraaid. In de kantine van scheepswerf Jonker en Stans en in het speeltuingebouw aan de Willem de Zwijgerstraat werden drukbezochte feestavonden georganiseerd. Met de koffergrammofoon werden populaire songs van Pat Boone, Elvis Presley en Cliff Richard gedraaid.

De korfbalclub ASA groeide en bloeide door het enthousiasme van de spelers en de fijne sfeer. Onder leiding van de zichzelf aandienende en gedreven trainer Floor Robbemond uit Dordrecht en met een trouwe supportersgroep werd ASA 1 in 1961 kampioen van de 4e klasse van het district en promoveerde naar de 3e klasse. In 1965 promoveerde het 1 e van ASA zelfs naar de 2e klasse. Deze promotie werd gevierd op het nieuwe terrein aan de Reeweg. Later werd dit Sportpark Schildman. 

1965 - ASA 1 kampioen van de 3e klasse op hun nieuwe terrein aan de Reeweg in Hendrik Ido Ambacht. Vlnr: Teunie Lagendijk, Adrie Stehouwer, Nel Bol, Marie van der Giessen, Klaas de Vormer (reikt de bloemen uit namens het bestuur) Hannie Verschoor. 

Op 8 augustus 1969 kwam er een fusie tot stand tussen ASA en de korfbaltak van A.S.W.H, waardoor een nieuwe vereniging ontstond: DVS’69 (Door Vriendschap Sterk).  DVS’69 groeide verder en nam in het seizoen 1983/1984 op sportpark Schildman een nieuw veld in gebruik. 


DVS'69 1 is kampioen en promoveert naar de tweede klasse!

Nieuwe velden voor DVS'69

Op 1 september worden de 3 nieuwe kunstgrasvelden officieel in gebruik genomen.

In 2016 klopte de korfbalvereniging DVS’69 bij de gemeente aan met de mededeling, dat haar kunstgrasveld aan vervanging toe was. Op 4 juni van dit jaar kwam het verlossende bericht, dat Burgemeester en Wethouders akkoord waren gegaan met de aanleg van 3 nieuwe kunstgrasvelden. De officiële ingebruikname van deze velden zal op zaterdag, 1 september plaats vinden.

Drie nieuwe kunstgrasvelden
“Toen in 2016 bleek, dat ons kunstgrasveld echt aan vervanging toe was hebben we contact opgenomen met de gemeente”, vertelt Ellen van Alphen, voorzitter van de korfbalvereniging DVS’69 uit Hendrik-Ido-Ambacht. “Bij die gelegenheid zijn we tevens met de gemeente in gesprek gegaan over het vervangen van ons natuurgrasveld door kunstgras. De Korfbalbond schrijft sinds 2014 voor om met veldafmetingen van 20 x 40 meter – dit zijn de veldafmetingen, die bij zaalkorfbal worden gehanteerd – te gaan werken. Het veldkorfbal wordt hiermee attractiever door sneller spel met meer schotpogingen, vergelijkbaar met de zaal. Bijkomend voordeel is dat de investeringskosten voor aanleg en renovatie worden verlaagd. Door de kleinere veldafmetingen kunnen we op de huidige locatie nu 3 nieuwe kunstgrasvelden aanleggen. Dat is prettig gezien het aantal leden van DVS’69 al weer een tijdje groeiende is”. Ellen is dan ook maar wat blij met de drie nieuwe velden, die op 1 september in gebruik worden genomen.

Officiële ingebruikname op 1 september
Uiteraard wil het bestuur van de korfbalvereniging de opening van de nieuwe kunstgrasvelden niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo staat er voor elk team van de vereniging op die dag een oefenwedstrijd gepland. Daarnaast zullen er voor de kinderen vanaf 12 uur pannenkoeken worden geserveerd. Vanaf een uur of 4 zijn er diverse lekkernijen verkrijgbaar, waarna tussen 5 en half 6 de officiële opening van het veld plaats zal hebben. Aansluitend zal het 1e team om 17.30 uur een wedstrijd spelen, waarbij het nieuwe scorebord, dat er dank zij de sponsorlopen van de leden is gekomen, in gebruik zal worden genomen. Na de wedstrijd is er gelegenheid om in de kantine iets te eten en de dag zal worden afgesloten met een knalfeest, waarvoor DJ Robin bereid is gevonden om te komen draaien.

Uitnodiging om te komen kijken
“De opening is tevens een mooie gelegenheid om de sponsoren uit te nodigen en te bedanken voor al hun bijdragen. Sponsoren hebben er het afgelopen jaar voor gezorgd dat alle teams in het nieuw kunnen spelen en dat er nieuwe borden langs het veld kunnen worden geplaatst. Een toast is zeker op zijn plaats, waarbij tevens de gelegenheid geboden wordt om met het team op het nieuwe veld op de foto te gaan. Jong en oud, leden, ouders van leden en alle andere vrienden van DVS’69 zijn hierbij uitgenodigd om dit feestelijk gebeuren mee te komen vieren. Ook bezoekers van de Zomerparkdag, die op 1 september wordt gehouden, zijn welkom om onze accomodatie en velden te komen bekijken. Zij krijgen dan een gratis kop koffie of thee aangeboden”, aldus een blije Ellen van Alphen tot slot. 

Korfbalvereniging DVS’69 uit Hendrik-Ido-Ambacht bestaat 50 jaar! 

Korfbal is een familiesport bij uitstek en korfbalvereniging DVS’69 uit Hendrik-Ido-Ambacht is al 50 jaar een echte familieclub. Dat gaat op 21 en 22 juni gevierd worden met een sponsorloop voor KiKa, een reünie voor leden, oud-leden en vrijwilligers, een Zeskamp voor de jeugdteams, het traditionele familietoernooi, een gezellig feestbuffet en een groot feest met DJ Robin van de Ven.

(Bron: De brug, 12 juni 2019)


Korfbalvereniging ‘Door Vrienschap Sterk’, afgekort D.V.S. werd in 1969 opgericht. “Wat absoluut niet wil zeggen, dat voor die tijd in Ambacht niet werd gekorfbald”, vertelt Marlies Speelman, lid van de Jubileum commissie. “Integendeel! Voordat de eerste trap tegen een voetbal werd gegeven kon er in Ambacht al gekorfbald worden”. Vanaf 1915 kon dat al bij de Ambachtse Korfbal Club. Het korfbalveld lag aan de Achterambachtseweg voor de Palmhoeve en de leden bestonden hoofdzakelijk uit zonen en dochters van bekende boerenfamilies. U ziet het, korfbal was toen al een echte familiesport!

Korfbal is voor iedereen!
Typerend voor korfbal is, dat hele families op de een of andere manier bij de sport betrokken zijn. Wat niet wil zeggen, dat ieder lid van een familie de sport ook beoefent, maar wel dat vrijwel ieder familielid een rol speelt binnen de vereniging. Of je nu wel of niet mee speelt in een van de teams, je zet je vanzelfsprekend in als bestuurslid of lid van een commissie, je begeleidt een team, fluit wedstrijden, helpt bij het onderhoud van het clubhuis en de velden enzovoort. Marlies: “DVS’69 staat voor iedereen, die graag sportief bezig is open. Gezelligheid staat daarbij binnen onze vereniging voorop!”.

Oprichting en groei van DVS’69
Het is niet verwonderlijk, dat het juist een paar echte korfbalfamilies waren, die betrokken waren bij de oprichting van DVS’69. Bekende families uit die tijd zijn de families Van Atten en Bol, waar overigens nog steeds familieleden lid zijn van de vereniging! In de jaren daarna is DVS’69 uitgegroeid tot een een financieel en sportief gezonde vereniging met 225 leden, een ruim en gezellig clubhuis en sinds vorig jaar 3 prachtige nieuwe kunstgrasvelden, waardoor onder vrijwel alle weersomstandigheden kan worden gespeeld of getraind! “De afgelopen jaren is de groep pupillen flink gegroeid en zijn er inmiddels 10 pupillenteams. Na de senioren kan je blijven korfballen bij ons recreantenteam. En binnenkort wordt er een start gemaakt met het G-korfbal”, aldus Marlies.

DVS’69, een actieve vereniging
“Naast het korfballen is DVS’69 altijd al een vereniging geweest, die heel veel voor haar leden organiseert. Elk jaar wordt een – voor velen onvergetelijk – Pinksterkamp georganiseerd, er is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, diverse clinics en natuurlijk de gezellige feestavonden en familietoernooien met BBQ. Ook de Bingo-disco avonden, de zomertrainingen en de Rommelmarkt mogen niet vergeten worden.

Korfbalhuwelijken en relaties
Een sportvereniging, waar de spelers van de verschillende gemengde teams in het veld, maar dank zij alle activiteiten rond het sportgebeuren ook al gauw daarbuiten elkaar opzoeken, leidt al gauw tot persoonlijke relaties en zelfs huwelijken. Marlies: “In de afgelopen 50 jaar zijn al meer dan 25 huwelijken of andere relaties tot stand gekomen. Op en rond de velden spelen de kinderen en in sommige gevallen ook al de kleinkinderen
van leden en oud-leden”.

Jubileumactiviteiten van DVS’69
De jubileumcommissie nodigt alle leden, oud leden en vrijwilligers van toen en nu van Korfbalvereniging DVS’69 van harte uit om langs te komen bij één van de reünies of deel te nemen aan de festiviteiten. Haal herinneringen op van de afgelopen 50 jaar met de vele foto’s, knipsels en verhalen die in de kantine te vinden zijn. Een overzicht van alle activiteiten vind je op de website www.dvs69.nl

Tekst: Jan O’teur / Foto: DVS’69

E-mailen
Bellen