Korfbalvereniging DVS'69

Door Vriendschap Sterk

Het bestuur

Het bestuur van DVS’69 bestaat uit de volgende 4 personen. Volgens de statuten zijn ze door de jaarlijkse algemene vergadering benoemd. De voorzitter, penningmeester en de secretaresse vormen het dagelijks bestuur en zijn zo verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 

Als het je interessant lijkt om ook in het bestuur zitting te nemen, dan kun je altijd met één van de bestuursleden contact opnemen.


Ellen van Alphen

Voorzitter

voorzitter@dvs69.nl

Lisa van der Giesen

Secretaris

secretariaat@dvs69.nl

Douwe Keijning

Penningmeester

penningmeester@dvs69.nl

Deborah Aartsen

Lid/voorzitter TZ

technischezaken@dvs69.nl

VACANT

Algemeen lid


E-mailen
Bellen