DVS terrein Betreden op eigen risico

Vanaf maandag 25 juni is het terrein van DVS ’69 verboden terrein voor onbevoegden. Het terrein is vanaf dat moment bouwterrein. Want we krijgen nieuwe velden!!!
Zowel DVS’69, als de gemeente en de aannemer, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade op ons terrein.
Indien u, om welke reden dan ook, het terrein betreedt, doet u dit op eigen risico.

Namens het bestuur, Ellen van Alphen, voorzitter DVS ‘69

 
 

Sponsoring