Nieuws van de bestuurstafel

(december 2016)

Aan het eind van het jaar vinden we het belangrijk om na de laatste bestuursvergadering van 13 december u een update te geven van een aantal belangrijke zaken binnen de vereniging.

Vanaf de Algemene Leden Vergadering (ALV) van september j.l. zijn er al weer diverse zaken te melden. Allereerst kunnen we u melden dat de notulen van de ALV beschikbaar zijn voor inzage. Diegenen die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen de notulen opvragen bij de secretaresse.
Na de ALV is er een informatieve ouderavond georganiseerd, waar het bestuur en een afvaardiging van de TC aanwezig waren. Helaas waren er slechts 4 ouders en hebben we als bestuur dan ook de conclusie getrokken dat hiervoor geen animo is binnen de vereniging. Om er toch voor te zorgen dat ouders op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de vereniging  zullen we ze het volgend jaar  als niet stemgerechtigde toehoorders van de ALV uitnodigen
Verder zijn er Verklaringen Omtrent Gedrag aangevraagd voor alle kaderleden binnen de vereniging en wordt er al weer hard gewerkt aan de teamsamenstellingen  en trainers voor het nieuwe jaar. Vorige week  is bekend geworden dat dit het laatste seizoen zal zijn dat Chris Beuk hoofdtrainer is bij DVS en we hopen op een mooie slotfase van zijn loopbaan bij ons.


We zijn blij te kunnen melden dat er inmiddels 2 mensen zich gemeld hebben om de sponsorcommissie te versterken. Tomas van Rijn en Erik van Alphen zullen deze post gaan bemannen en  zijn inmiddels druk bezig met, en geslaagd in, het binnenhalen van de eerste nieuwe sponsoren.
Hiermee valt samen dat de kledingcommissie genoodzaakt was op zoek te gaan naar een andere kledingleverancier en die heeft gevonden in “Voorwinden”, zoals u hebt kunnen lezen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van deze nieuwe kledingleverancier heeft  het bestuur besloten om de volledige overstap te maken naar een compleet tenue van Hummel. Het is ons streven om met ingang van het nieuwe seizoen alle teams in een nieuw gesponsord teamshirt te laten aantreden. Bij deze doen we dan ook een oproep om in uw omgeving nog eens rond te kijken/ vragen of er bedrijven geïnteresseerd zijn in het sponseren van een team. Indien er hierover vragen zijn  of u hierin geïnteresseerd bent, kunt u uiteraard contact opnemen met bovenstaande personen van de sponsorcommissie of met ondergetekende.
Het mooiste kerstcadeautje dat we als vereniging deze week nog mochten ontvangen, kwam van onze hoofdsponsor Compass Zij hebben hun sponsorcontract namelijk tóch nog met een jaar verlengd! Uiteraard hiervoor hartelijk dank!
Veel ontwikkelingen dus, die we graag met u wilden delen.
Rest ons nog om u uit te nodigen voor het nieuwjaarsfeest op 7 januari, waar we samen met de (jeugd)leden, ouders van jeugdleden, sponsoren en andere belangstellenden graag willen toasten op het nieuwe jaar!
Namens het bestuur, wil ik u allen goede kerstdagen wensen en een gezond, voorspoedig en sportief nieuw jaar!!
Ellen van Alphen
Voorzitter DVS’69

 
 

Sponsoring