Van de bestuurstafel


Het is weer even geleden dat er een bericht werd geschreven vanaf de bestuurstafel, maar het werd weer eens tijd! Vorige week weer bestuursvergadering gehad, zoals elke maand.  Het werd ons weer eens te meer duidelijk wat er door vele vrijwilligers binnen de vereniging wordt gedaan om de vereniging draaiende te houden. Vele dingen vinden we maar vanzelfsprekend, maar dit is natuurlijk niet zo….
Tini Westermeijer (oud secretaresse van DVS ) liet ons zien hoeveel zij (nog steeds) voor de vereniging doet om de competitie zonder  “fouten”  te laten verlopen en  Hilly Kuijper heeft ons laten zien welke taken zij (en de rest van het gezin) jaren lang hebben verricht om de kantine draaiende te houden. Helaas heeft Hilly aangegeven er, wegens privé omstandigheden, per direct,  mee te gaan stoppen. Als bestuur hebben we haar hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in de kantine. Dit vertrek heeft ons als bestuur aan het denken gezet, hoe we dit met elkaar op moeten gaan pakken. Ideeën en helpende handen zijn zéér welkom!!


Als bestuur zijn we druk in onderhandeling met de gemeente en omliggende verenigingen over onze velden en accommodatie. Zodra hier nieuws over te melden is, hoort u dit van ons.

Van de Technisch Commissie hebben we begrepen dat er goede ontwikkelingen gaande zijn m.b.t. trainers voor senioren 1 en 2 én dat we er binnenkort een nieuwe Bondsscheidsrechter bij hebben voor de vereniging. Het aantal spelende dames bij de senioren baart ons wel zorgen, waardoor we tijdelijk een team terug hebben moeten trekken uit de competitie. Vele dames zullen worden benaderd om te proberen dit aantal weer aan te vullen..  TC bedankt voor het vele werk wat jullie allen verzetten, om dit te realiseren.

Daarnaast hebben we kunnen horen en zien dat er  hard gewerkt is door de Actiecommissie om mensen te bellen, om lid te worden van de Vriendenloterij! De penningmeester kan nu maandelijks een mooi bedrag tegemoet zien, als de loten niet worden stopgezet. Bedankt iedereen die een lot heeft gekocht, maar ook het “bel –pennel” van de actiecommissie, bedankt hiervoor!

Tot slot wordt er door ons uitgekeken naar een mooie afsluiting van het zaalseizoen op 12 maart. De organisatie, om van deze dag tot een onvergetelijke dag te maken voor de vereniging, is in volle gang. Senioren 1 is inmiddels ongeslagen kampioen en we hopen dat er nog vele teams volgen.
Komen u en anderen belangstellenden ook naar het Kampioensfeest?? 

Namens het bestuur,
Ellen van Alphen, voorzitter DVS’69

 
 

Sponsoring