KorfbalmasterZ.nl

Met ingang van seizoen 2015-2016 presenteert het KNKV, samen met NOC*NSF en andere sportbonden, KorfbalmasterZ! Een online tool, waar niet enkel scheidsrechters maar alle korfballers hun kennis over de spelregels kunnen testen en opvijzelen. Vanaf september 2015 kun je er tevens je spelregelbewijs behalen.

Het KNKV is trots dat verenigingen kunnen worden geïnformeerd  over een nieuwe vooruitstrevende ontwikkeling binnen het domein Opleidingen. Met de ontwikkelde tool kunnen niet enkel scheidsrechters maar alle korfballers hun kennis over de spelregels op een moderne wijze tot zich nemen of opvijzelen.

Het KNKV biedt verenigingen de mogelijkheid om haar leden op te leiden om uiteindelijk zo jong mogelijk (vanaf 14 jaar) het spelregelbewijs (oude basisopleiding A en B) te behalen. Hiervoor is een speciale website gemaakt: www.korfbalmasterZ.nl

Korfbalmasterz.nl is een officiële website van het KNKV, die de basismodules A en B vervangt. (Jeugd)spelers en andere geïnteresseerden kunnen met deze tool  op een leuke én leerzame manier met aantrekkelijke beelden de spelregels beter leren begrijpen. Daarnaast leren korfballers van jongs af aan de regels beter te accepteren en toe te passen tijdens de wedstrijd, als speler maar ook als scheidsrechter.

Wat betekent het spelregelbewijs voor mijn vereniging?
Iedereen kan vanaf vandaag oefenen op de website www.korfbalmasterZ.nl. Op de site vind je spelregels en spelsituaties. De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op die spelregel. Per spelsituatie zijn oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen maken zo vaak hij/zij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen.

Van oefenen tot spelregelbewijs
KorfbalmasterZ.nl is  dé omgeving waar men het spelregelbewijs kan behalen. Verenigingen kunnen hun leden dan via deze tool gaan opleiden; daartoe wordt een speciale afgeschermde pagina beschikbaar gesteld: het clubdashboard (een afgeschermde pagina voor de verenigingen).


Aan de slag
Leden die het spelregelbewijs willen behalen zijn verplicht de vijf levels te doorlopen.  Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of zo vaak als nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden. Bij het eerste level moeten leden vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. In dat level moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen. Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden
Daarna volgt de eindtoets. De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden. Je hebt drie pogingen om je eindtoets te halen. Als het een lid om welke reden dan ook niet lukt om de toets met voldoende goede antwoorden af te ronden, kunnen vereniging en lid samen bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt vóór het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar welke vragen tijdens de vijf levels fout werden beantwoord en daarop te gaan oefenen. Als het betreffende lid er klaar voor is om de eindtoets opnieuw te gaan maken, moet de code opnieuw worden geactiveerd in het clubdashboard op www.korfbalmasterz.nl.


Mag de eindtoets in een groep afgenomen worden? Ja, dat mag.  Wel heeft iedereen eigen inloggegevens en een eigen account. Er zitten geen regels vast aan waar je de toets maakt.

Heb je vragen, of wil je je aanmelden om de spelregelbewijs te halen (dit jaar nog GRATIS!), meld je dan bij mij aan.

Maurits
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
 

Sponsoring