Rommelmarkt gepland op zaterdag 14 maart 2015

Een paar weken geleden heb ik reeds doorgegeven dat er een rommelmarkt wordt gehouden.
De vergunning is op 30 december 2014 aangevraagd.

Ik zou nog de inleverdata bekend maken.
Zo te zien komt de dinsdagavond het beste uit de bus, daar er op deze avond niet getraind wordt.
Dus vanaf a.s. dinsdagavond 6 januari 2015 gaan we beginnen met inzamelen.
U kunt terecht in ons clubhuis vanaf 19.30 tot 20.30 uur.
De inleverdata in januari 2015:  6; 13; 20 en 27 januari.
In de maand februari zal er bekeken worden of er frequenter ingeleverd moet worden.
We houden u op de hoogte.

Lees hier het eerdere bericht met o.a. meer details over wat bruikbaar is voor de rommelmarkt.

Namens de rommelmarktcommissie.
Nico Kars.

 
 

Sponsoring