Algemene Leden Vergadering

Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag (26 aug) is de datum voor de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 30 oktober aanstaande. Een officiële uitnodiging zal te zijner tijd volgen, maar houd alvast deze avond vrij.

In aanloop van deze vergadering wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn besluit om als voorzitter van het bestuur af te treden en mijzelf niet herkiesbaar te stellen. Toen ik aantrad als voorzitter, begin 2010, had ik mij voorgenomen om in elk geval een periode van vier jaar vol te maken en dan te zien of ik door wilde gaan. Hoewel ik het gevoel heb dat nog niet alles bereikt is wat ik vier jaar geleden voor ogen had en daarom best nog wel even door wilde gaan, zal ik, onder andere door toegenomen drukte op zakelijk gebied, het voorzitterschap van DVS’69 neer leggen. Het bestuur is al een tijdje van mijn besluit op de hoogte. Over opvolging wordt ook hard nagedacht en ik ben er van overtuigd dat het bestuur een goede en bekwame kandidaat zal voorstellen op de ALV.

Mocht er binnen DVS’69 iemand (of meerdere personen) zijn die zich graag als kandidaat Voorzitter wil opgeven, dan kan dat door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester) te benaderen. Zij kan precies aangeven aan welke criteria voldaan moet worden.Als afsluiter wil ik jullie alvast mijn dank uitspreken voor het vertrouwen dat ik van jullie heb gekregen. Ik ga er van uit dat mijn opvolger van hetzelfde vertrouwen kan gaan genieten.

Met vriendelijke groet,
Leo van Rijn
(voorzitter)

 
 

Sponsoring