Opbrengst rommelmarkt


Tijdens de rommelmarkt zijn er veel boeken overgebleven. Deze zijn nog niet weggedaan daar er nog steeds leden, ouders en toeschouwers interesse hebben in wat leesvoer.
Veel ouders weten dit nog niet./// dus geef dit even door.
De boeken staan opgesteld in het middengedeelte van de kantine. Wat een boek moet kosten staat aangegeven.
Dus kom tot uiterlijk 22 juni 2013 eens een kijkje nemen, want nà deze datum gaan we schoon schip maken.
Laten we met z’n allen nog even de opbrengst van de rommelmarkt omhoog krikken.
Misschien weet iedereen nog niet wat destijds de opbrengst van de rommelmarkt is geweest.
Het heeft nl. nog niet in de weekbrief gestaan. Ik kan u mededelen dat dit momenteel een bedrag is van € 2.250.
Tevens wil ik bij deze nog iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen. Ik noem expres geen namen, want stel dat je iemand vergeet. Helaas een wat late reactie daar ik ervan uitging dat iemand anders dit zou publiceren.


Namens de rommelmarktcommissie,
Nico Kars.

 
 

Sponsoring