Historie
Inhoudsopgave
Historie
1957-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2005
Alle pagina's
 
DVS'69 is opgericht op 8 augustus 1969 en kwam voort uit korfbalclub ASA. Op de pagina's die hierna volgens, volgt een overzicht uit de lange historie van onze club. Meer foto's, verhalen, suggesties, etc. voor deze pagina zijn van harte welkom!!!
 
 
Met dank aan Tineke Podt en Karin de Haan-van Stratum voor het helpen
herkennen van de mensen op de foto's en aan Willem-Peter Barendregt voor het
sturen van kampfoto's uit 1983 en 1984. Ook dank aan oud-lid Kees van der Meeren voor de diverse aanvullingen en aan oud-lid Jaap Werner voor zijn bijdragen over de historie van korfbalvereniging ASA, waaruit DVS'69 is voortgekomen.

 
 
 


Historie van ASA
(bijdrage van Jaap Werner)

Midden 1957 namen in Hendrik Ido Ambacht vier  mannen het initiatief om een sportvereniging op te richten, Algemene Sportvereniging  Ambacht, ASA.  De nieuwe gymzaal de Schoof aan de Willem de Zwijgerstraat was juist klaar.  Het bestuur bestond uit:  Dr L.A. “Lucien” Notschaele voorzitter , E. Ph. “Bob”  Veenstra, algemeen  adjunct/secretaris en D. “Douwe” Bruinsma penningmeester. Er kwamen afdelingen voor korfbal, volleybal, badminton, gymnastiek en volksdansen. Ongeveer tegelijkertijd besloot de voetbalvereniging ASWH ook een sportvereniging op te richten,. ASWH die had reeds lang voetbalvelden aan de Willem de Zwijgerstraat, naast de juist nieuw gebouwde gymzaal de Schoof.

Het Gemeentebestuur van HIA vond twee nieuwe sportverenigingen wat veel van het goede gezien de beschikbare accommodatie en trachtte te bemiddelen om er één vereniging van te maken. Dit lukte niet omdat de voorzitter ASWH de heer Haksteeg  de naam ASWH niet op wilde geven, evenals de christelijke signatuur van die voetbalvereniging. Zo ontstonden er twee sportverenigingen.

De korfbalclub ASA vergaderde voor het eerst die in de Lagere Landbouwschool aan de Kerkstraat, de oude  Vaktekenschool aan tegenover de Graaf Willemlaan
Kon ASWH gemakkelijk een korfbalveld uitrollen op hun tweede voetbalveld, ASA moest zich eerst behelpen op een weide aan het begin van de Krommeweg, hoek Hoge Kade. Die bleek ongeschikt. Daarop was mevrouw Van der Giessen van de Palmhoeve in Achterambacht zo vriendelijk haar wei voor de Palmhoeve ter beschikking te stellen. Hij liep wel wat af naar de Achterambachtseweg maar hij was juist groot genoeg en kon geschikt worden gemaakt als korfbalveld. Wel moest er voor het spelen steeds geïnspecteerd worden op aanwezigheid van koeienvlaaien die dan eerst opgeruimd moesten worden. De spelers mochten zich omkleden in de naast de boerderij staande schuur. Er was geen water,.
Bob Veenstra had bij z’n relaties voor de korfbalpalen met de stalen prikpunten gezorgd en bestelde ook de korven en de uitrollijnen, die duur waren. Er werd een oefenwedstrijd gespeeld met alle ASA-ers. Sommigen hadden al eerder gespeeld, sommigen hadden aanleg en sommigen hadden alleen goede wil. Het was erg vermakelijk. Ondertussen had ASA korfbal zich aangemeld bij de CKB omdat die veel clubs in de buurt had en men op zaterdag wilde spelen. De korfbalclub ASA  groeide als kool. Hendrik Ido Ambacht was in die tijd nog niet groot, met nog allen nieuwbouw ten noorden van de Graaf Willemlaan en wat ten zuiden van de kerk. Wel werd er al flink doorgebouwd.
De eerst wedstrijd werd 16 november 1957 op “Palmestee” gespeeld. Die was bijna nog niet doorgegaan. Dat omdat ook de CKB vond dat twee nieuwe korfbalclubs in  H.I. Ambacht wat veel van het goede was en geen levensvatbaarheid hadden. Zij wilden de wedstrijd uitstellen. Toen onze voorzitter Notschaele hoorde dat ASWH wel op die dag z’n eerste wedstrijd zou spelen werd hij boos. Hij vroeg of Jaap Werner ’s avonds mee ging om met de competitieleider de heer Dulfer te spreken. Met z’n ronkende Renault 4 gingen we naar Oud Beijerland. Na zijn pleidooi en gesproken over de onwil van ASWH c.q. hun voorzitter de heer Kees Haksteeg om tot één club te komen liet hij de wedstrijd alsnog doorgaan.  Zaterdag 16 november kwam Albatros 2 uit Zwijndrecht bij ons op bezoek op Palmestee”. We verloren met 16-0 maar we hadden toch en lekker onze eerste wedstrijd gespeeld.

ASA 1 1957

1957 Korfbalclub ASA uit Hendrik Ido Ambacht speelde haar eerste wedstrijd op Palmhoeve aan de Achterambachtse weg en verloor met 0-16 van Albatros 2 uit Zwijndrecht. De spelers/speelsters van het pionierstwaalftal op 15-03-1958 op Palmhoeve naast het huis van Buurman :
Vooraan vlnr.: Miep Buurman, Lien Plaisier, Bep Stehouwer, Miep Stehouwer
tweede rij: Tiny Bruinsma en Riet Plaisier
Staand de heren: Wim Schippers, Kees Roobol, Jaap Werner, Gert Bol, Klaas de Vormer en Henk Hardenbol

Op het terreintje naast de wei werd donderdagsavonds getraind, zolang het licht was.
Af en toe werd er ook gespeeld op een wei achter de vlasbedrijf van Stehouwer aan de Achterambachtseweg iets mee naar het dorp. Dochter Betsy was ook korte tijd lid.

Het contact met de leden van ASA werd onderhouden bij de vergaderingen, de  wedstrijden, maar ook met een clubkrantje dat werd gemaakt door de zeer actieve en betrokken Bob Veenstra. Het korfbalnieuws werd door Jaap Werner aangeleverd en hij redigeerde het geheel en liet vermenigvuldigen. De verspreiding  en ook die wedstrijdroosters werd door de leden gedaan. Voor de korfballers deden  dat Wim Schippers, Klaas de Vormer en Jaap Werner. NB Men moet bedenken dat er in die tijd nog maar weinigen telefoon hadden, mobiele telefoons niet bestonden. Ook waren  er geen computers en internetcommunicatiemiddelen.

Er werd natuurlijk uitgekeken naar een beter speelveld. Dat werd gevonden aan de Graaf Willemlaan naast de juist gebouwde gymzaal de Schoof aan de Willem de Zwijgerstraat  (thans beiden verdwenen voor het Winkelcentrum de Schoof) Het terrein lag mooi midden in het dorp , maar er moest nog wel veel aan gebeuren en ASA moest dat zelf betalen. Er werd een afscheidingsloot met het naastgelegen ASWH terrein gegraven. Het terrein moest worden uitgevlakt  en ingezaaid. Dat gebeurde onder deskundige en vrijwillige leiding en medewerking van de gemeentelijke opzichter groenvoorzieningen der Bannink. Ik denk dat de Gemeente o.a. zo veel voor ons gedaan heeft. Er moest ook nog een clubgebouw komen. Er was geen geld, maar het ASA bestuur schreef een obligatielening uit waarop goed werd ingetekend er werd zo’n f. 2500 opgehaald. Het clubgebouw kon gebouwd worden. Het mooie praktische ontwerp werd gemaakt door een jonge gemeentelijke architect. Het hout werd besteld door Bob Veenstra en met vereende clubkrachten werden  onder leiding van Jaap Werner op het plein van de Landbouwschool, een oude OLS School aan de Dorpsstraat de wanden geprefabriceerd. Het gebouwtje werd 6 x 3 m. groot. Op een zaterdag werd het geheel naar de Graaf Willemlaan vervoerd en het dak erop getimmerd Daarna kon met vereende krachten de afbouw en het schilderwerk ter hand genomen. NB bij de latere periodieke aflossingen van de obligaties hebben velen het bedrag geschonken aan de vereniging .
In het najaar van 1958 werd onder veel belangstelling het terrein geopend en werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld, opnieuw tegen Albatros 2 uit Zwijndrecht. We verloren toen nipt.

2e paasdag 1959 organiseerden we een juniorentoernooi op ons nieuwe veld. Er kwamen veel clubs uit de omgeving op af. Als er niet gespeeld werd konden de jongelui in de grote kelder onder het gymnastieklokaal “de Schoof” verblijven, daar was het gezellig, werd muziek gedraaid en was het warm. Het is enige jaren een traditie gebleven.

Drukbezochte clubfeesten werden gehouden in de kantine van Jonker en Stans en in het gespeeltuingebouw aan het begin van de Willem de Zwijgerstraat. Er werden dan ook met mijn koffergrammofoon populaire plaatjes van toen gedraaid, van Pat Boone, Elvis Presley, Cliff Richard en Chris Barber en Papa Bue’s Viking Jazzband

We deden regelmatig mee aan toernooien in bijvoorbeeld Almkerk en Hardinxveld, vooral des ’s zomers als de competitie afgelopen was. Uiteraard waren we jaarlijks ook  present bij de CKB Bondsdagen op 2e Pinksterdag in Arnhem en Utrecht, waar we dan met meerdere  twaalftallen aanwezig waren. We huurden dan een goedkope bus  en maakten dan een gezellige forse busreis.

O.l.v. de zichzelf aandienende en gedreven trainer Floor Robbemond uit Dordrecht werd er een steeds beter niveau bereikt. Ook meldden zich regelmatig nieuwe leden aan. De korfbalclub groeide en bloeide door het enthousiasme van de spelers en de fijne sfeer. Ook hadden we  bij onze thuiswedstrijden een trouwe supportersschare.
Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat ASA1 in 1961 kampioen werd van de 4e klasse van het district  en promoveerde naar de 3e klasse. In 1965 promoveerde ASA 1 zelfs naar de 2e klasse.

 

Naast bovenstaande bijdrage over de historie van ASA heeft Jaap Werner ook enkele persoonlijke herinneringen aan die tijd vastgelegd.
Lees hier verder.


19 juli 1958  Op toernooi in Almkerk bij ACKC. ASA was met twee twaalftallen vertegenwoordigd.
Vooraan van links naar rechts:
Lien Plaisier, ?, Leny Buurman,?, Wieni van der Giessen, Hannie Verschoor, Hannie Vermeulen;
2e rij; Teuny Lagendijk , Henny de Lijster, Adrie Stehouwer, Marietje van der Giessen, Miep Buurman, Joop Bravenboer;
Staand trainer ?, Gert Bol, Arie Tiemens, Bob Jongmans, Frans Bol, Cor Batenburg, Klaas de Vormer, Jaap Werner, Wim Schippers, Henk Hardenbol en trainer Floor Robbemond


1958 op Palmhoeve "Palmestee". Geheel links Miep Buurman van ASA, onbekende dame ASA, Jaap Werner, geheel rechts Ad Plaisier. Foto gemaakt door Jan van der Veer.


1958 De dames van ASA 1 vlnr.: ? Riet Verschoor, Miep Buurman, Lien Plaisier, Henny de Lijster, Adrie Stehouwer30 maart 1959 Op ons nieuwe veld aan de Graaf Willemlaan/hoek Mauritsweg organiseerden we een Paastoernooi dat enige Paasdagen een traditie werd. Hier ons eerste juniorenteam:

Vooraan: Leny Buurman, ?, Marietje van der Giessen, Adrie Stehouwer, ?, Sari van der Veer

Staand: Gert van Halem, Bram van Drunen, ?, Frans Bol, ?, Arie Tiemensmei 1961 ASA 1 kampioen 4e klasse CKB op ons veld aan de Graaf Willemlaan.

Vooraan vlnr.: Gert Bol, Riet Verschoor, daarachter Joop Bravenboer, Marietje van der Giessen, Adrie Stehouwer, Henny de Lijster, Cor Batenburg , daarachter Klaas de Vormer

staand: Wim Schippers (coach) Peter Jongmans (res.) Miep Buurman, Arie Tiemens, Lien Plaisier, Frans Bol, Wieni van der Giessen (res.)


mei 1961 de kampioenen van ASA fragment, met Adrie Stehouwer en links Marietje van der Giessen en rechts Henny de Lijster, daarachter Lien Plaisier en Frans Bol


ASA 1961 Bondsdag 22 mei 1961 2e Pinksterdag CKB Bondsdag in Utrecht, Overvecht.

vlnr.: opa Bol?, supporters , Wieni van der Giessen (in trainingspak), Marietje van der Giessen, Adrie Stehouwer, Klaas de Vormer, ?, Wim Schippers, Bas van Drunen?,?, Arie Tiemens,? (in pak), ?, Leny Buurman, Hannie Vermeulen, ?,?, Hannie Verschoor, ? (in trainingspak), Gert van Halem


1962 2e Pinkersterdag CKB Bondsdag Utrecht Overvecht; Het twaalftal van ASA 1

staand vlnr.: Bob Jongmans, Adrie Stehouwer, Arie Tiemens, Cor Batenburg, Frans Bol, Gert Bol, Marietje van der Giessen.

daarvoor knielend: Wieni van der Giessen, Leneke Buurman, Hanny Vermeulen, Joop Bravenboer en Sari van der Veer

Foto: Jaap Werner (Hij kwam uit Scherpenzeel om te scheidsrechteren)

1965 ASA 1 kampioen 3e klasse op hun nieuwe terrein aan de Reeweg
Teunie Lagendijk, Adrie Stehouwer, Nel Bol, Marie van der Giessen, Klaas de Vormer (reikt de bloemen uit namens het bestuur) Hannie Verschoor


1965 ASA 1 kampioen 3e klasse  op hun nieuwe terrein "de Schildman" aan de Reeweg


 
 
 
 
Naast Wim van Atten zit Rinus van der Meeren
 
 
 
 
Ook op de foto: Rinus van der Meeren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussen Bram Hardeveld en Fred Bakker staan Ton Podt en Heleen v.d. Linden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsoring