Van de bestuurstafel: Algemene Leden Vergadering in Corona tijd

De eerder geplande ALV van 29 september j.l. werd geannuleerd i.v.m. de Corona maatregelen.
Op dit moment is er geen zicht op de mogelijkheid om dit jaar nog een reguliere ALV te houden. Om die reden komt NOC*NSF met een alternatieve manier om een ALV te organiseren. Ook DVS’69 zal de ALV van 2020 op die manier vorm geven. Het is niet ideaal, maar we zien geen andere optie op dit moment.

Alle stemgerechtigde leden ontvangen van ons binnenkort een mail met de volgende bestanden:
-    Het Jaarverslag van 2019-2020
-    Het verslag van de kascontrole commissie van seizoen 2019-2020
-    De Power Point presentatie met de begroting voor seizoen 2020-2021
-    Een digitaal stemformulier, om ervoor te zorgen dat het bestuur weer een jaar mag aanblijven
-    Op dit digitale formulier is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur

Vervolgens wordt gevraagd om het (stem)formulier ingevuld retour te sturen, met uw eventuele vragen, naar het bestuur vóór 10 november.
Op dit formulier kunt u aangeven of u een antwoord op uw vraag per mail wilt ontvangen óf dat u bij de bestuursvergadering van 17 november, via ZOOM, aan wilt schuiven om uw vraag op die manier te stellen en beantwoord te krijgen.
We hopen op voldoende reacties, zodat de vergadering rechtsgeldig de boeken in kan.

 

Namens het bestuur,
Ellen van Alphen

 
 

Sponsoring