Uitnodiging Jubileum dagen

Op 8 augustus 2019 bestaat onze vereniging 50 jaar!
50 jaar DVS ’69 in Hendrik Ido Ambacht.

Een lustrum wat we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni zullen we dit lustrum vieren met een programma voor elk wat wils. We openen de jubileum dagen met een sponsorloop met een fifty- fifty opbrengst voor KIKA en DVS´69. Uit dankbaarheid voor de gezondheid van onze korfballende kinderen, vinden we het een mooi gebaar richting de kinderen die minder geluk hebben met de gezondheid. Alle leden hebben inmiddels het sponsorformulier ontvangen en we hopen op veel enthousiaste lopers en sponsors uiteraard.
Een receptie/ reünie op diezelfde avond waarmee we hopen een breed publiek te trekken voor een gezellige avond. Iedereen is van harte welkom en bij deze uitgenodigd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u dit bericht als uitnodiging lezen. (U hoeft zich niet aan te melden)
Leden, oud- (bestuurs) leden en ouders van jeugdleden, maar ook sponsoren en relaties van de vereniging hopen we te verwelkomen. 
Een avond om herinneringen op te halen en met elkaar nog eens stil te staan bij een stukje historie van de vereniging en van u zelf. Veel tijd wordt er op dit moment besteed aan het verzamelen van oude foto’s, die tijdens deze avond te zien zullen zijn. U komt toch ook?

Op zaterdag beginnen de kinderen van de jeugdteams met een Zeskamp, waarna ze gezamenlijk pannenkoeken zullen eten. ( hiervoor zijn inmiddels al veel aanmeldingen binnen). Vervolgens het inmiddels traditionele familie toernooi. Het beloofd een leuke strijd te worden, inmiddels hebben zich al 8  teams opgegeven.
Om 18 uur zal het buffet worden geopend ( hierbij is ook iedereen welkom, maar dan moet u zich wel opgeven via de link op de website), waarna om 21 uur het grote feest losbarst met DJ Robin. Voor deze bijzondere feestavond wordt groots uitgepakt!! Je mag het absoluut niet missen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Namens het bestuur wens ik iedereen een fantastisch en spetterend 50 jarig jubileumfeest toe.
Ellen van Alphen, Voorzitter.

P.S. voor een aantal feestelijkheden zijn we nog op zoek naar de hulp van vrijwilligers. Meld je even aan bij Inge of mij als je de feestcommissie wil ondersteunen.

 
 

Sponsoring