Reglement

Voor de organisatie van de dagelijkse gang van zaken verwijzen de statuten naar het huishoudelijk reglement. Dit reglement, dat door ieder lid via het secretariaat te verkrijgen is, bevat bepalingen en aanwijzingen over het lidmaatschap, de organisatie, de besluitvorming en de financiën. 

Behalve een goede organisatie op papier zal ook in de praktijk met goede afspraken gewerkt moeten worden om het verenigingsleven vlekkeloos te laten verlopen. Lid zijn betekent meedoen in het spel en deelnemen aan de organisatie. Dus niet slechts profiteren van de zaken die voor je gedaan worden, maar ook zelf iets terug doen. We verwachten van alle leden en ouders van de jeugdleden verantwoordelijkheid en sociaal bewustzijn in spel en verenigingsleven en dat zij hier naar handelen.

 

 
 

Sponsoring