Schoonmaakrooster veld tm 20 juni 2019

Hopelijk heeft iedereen er weer zin in om op de vrijdagavond een uurtje de kantine en kleedlokalen schoon te komen maken. Daar we geen schoonmaakdienst inhuren hebben de leden en/of ouders een kleine verplichting om dit voor de vereniging te doen.
Per volledig seizoen zijn de meeste ploegen slechts 2x aan de beurt ( dit moet toch kunnen?)

Begintijd van de schoonmaak is altijd om 19.00 uur en na een beetje doorwerken kan men binnen een uurtje klaar zijn ( bij voldoende opkomst )

Opmerking:
Ruilen in onderling overleg.
Van ieder team verwachten wij minstens 4 spelers/ ouders per schoonmaakdienst. Probeer dit met elkaar af te stemmen. Het heeft geen nut om met 16 man te komen daar we elkaar dan in de weg lopen.

Daar tijdens de meivakantie de trainingen gewoon doorgaan van de meeste teams, moet in deze periode ook gewoon schoongemaakt worden.

Hier volgt het schema:
19 april :  Senioren 3   en ( ouders ) van D1
26 april :  Senioren 2   en ( ouders ) van D2
3 mei   :  Senioren 1  en ( ouders  ) van D3
10 mei   :  A1                en ( ouders  ) van F1
17 mei   :  Recreanten    ( alleen kleedlokalen i.v.m. Bingo-avond )
24 mei   :  B1                en ( ouders  ) van  F2
31 mei   :  B2                en  ( ouders  ) van F3
7 juni    : Geen schoonmaakdienst i.v.m. vertrek Pinksterkamp ( veel leden en ouders n.a. )
Note:  Er moet wel na het schoolkorfbal op 5 juni flink schoongemaakt worden, dus   
hopelijk zijn veel leden na afloop bereid om even de handen uit de mouwen te
steken ( bij voorbaat alvast onze dank )
14 juni  :  B3                 en  ( ouders  )  van  C1

Note:
De laatste schoonmaak is op 19 of 20 juni i.v.m. ons 50-jarig bestaan.
De juiste datum hoort u nog wel //  Alles moet vòòr 21 juni spik en span zijn.
Dus als de ouders van E1 en E2 hier alvast een beetje rekening mee kunnen houden dat ze dan aan de beurt zijn ( alvast bedankt )

Nog even een laatste opmerking:
Probeer het zand van je schoenen s.v.p. zoveel mogelijk te verwijderen voordat je de kantine binnenstapt na afloop van de trainingen (de borstels staan er niet voor niets). Laten we met z’n allen hier aan werken en iedereen is dan tevreden om in een schone kantine te komen.

 

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar een vaste persoon die de coördinatie op zich wil nemen betreffende de schoonmaak op de vrijdagavond.
Vòòr het zaalseizoen ook al diverse malen hierom gevraagd, echter nog steeds geen respons.
(aanmelden bij Inge of Nico)

 

Namens de kantinecommissie:
Nico Kars.

 
 

Sponsoring