DVS'69
Kerstparty zaterdag 14 december

201124_kerstparty2019

Aanvang 21.00 uur
Alle leden vanaf de C-Jeugd, ouders en belangstellenden zijn van harte welkom in het clubhuis van DVS’69

De dansschoenen al uit het vet gehaald? Alsnog doen want het beloofd een gezellig feest te worden en dit geheel in kerstsfeer.
De Dresscode voor deze avond is feestelijke kleding ( o.a. Black and White of Red and Black). Uiteraard niet verplicht maar wel leuk voor een gezellig fotomomentje.

De gehele kantine zal weer omgetoverd worden in een echte kerstballroom met veel kerstbomen en veel sfeerlicht.
Kom in grote getale naar ons clubhuis want deze avond is ook uitermate geschikt voor de wat oudere leden.  Dus nodig je buur(man-vrouw) ook eens uit en laat ze eens kennismaken met onze vereniging. Tevens de ouders van onze leden zijn welkom, dus zorg eens voor oppas op deze avond. Maak ook reclame als je wat oud-leden tegenkomt !!!

Op 2 december beginnen we al een aanvang te maken om de kantine te versieren.
Bij afwezigheid van DJ Robin, zal de muziek verzorgd worden door de DJ’s Rens en Sander en een oude rot in het vak DJ Nico. Zij brengen de gezellige muziek in roulatie beurt aan de man cq. vrouw. M.a.w. voor ieder wat wils dus iedereen komt aan zijn trekken. Dus hedendaagse Top 40, feestmuziek en Goud van Oud met uiteraard de beste Hits uit de Top 2000. Als rode draad ook wat all-time greatest Christmas songs.
Omstreeks tegen middernacht zal het Rad van Avontuur weer draaien met prachtige prijzen. Dus neem wat muntgeld mee voor de lootjes.

Tijdens de avond wordt er regelmatig rondgegaan met versnaperingen dus men komt niets tekort. Leuke bijkomstigheid is dat de toegang geheel gratis is.
Het korfbalprogramma komt op deze avond zeer gunstig uit want iedereen speelt thuis, dus iedereen kan op tijd aanwezig zijn.

Bent u al nieuwgierig geworden, kom dan gezellig naar het clubhuis van DVS’69.
Onze penningmeester zal dit zeer op prijs stellen en wij (de feestcommissie/aktiviteitencommissie) uiteraard ook.

Namens deze commissies,
Nico Kars

 
Zaalmagazine 2019-2020 beschikbaar

Alle informatie voor de zaalcompetitie is terug te vinden in het nieuwe zaalmagazine. Naast het wedstrijdprogramma bevat dit ook het scheidsrechtersschema, het zaalwachtschema en de instructies voor de zaalwacht.

Download het informatieboekje.

 
Toelichting zaalschema scheidsrechters

Hee allemaal,

Het schema voor de zaal is weer bekend en alle wedstrijden hebben weer een scheidsrechter.
Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met jullie wensen, maar dit was niet altijd mogelijk. Zo kan het voorkomen dat je wat hoger fluit dan je wellicht zou willen. Ik begrijp dat dat eng of vervelend kan zijn, maar ik probeer iedereen even vaak aan de beurt te laten komen (dit houd ik per jaar (!) bij) en dat komt anders simpelweg niet uit.
De wedstrijden zullen ook in je app verschijnen. Mocht je niet kunnen of het echt niet aandurven, kijk dan ruim van tevoren of je kunt ruilen of regel iemand die het van je overneemt.

Voor tips of vragen kan je me altijd bereiken! Tevens staat er hier nog een document met tips.
Succes en veel plezier!

Maurits

 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 december

Belangrijk nieuws van de bestuurstafel

Bijzondere Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 december 2019 om 20.00 uur

Het bestuur is ontzettend blij te kunnen melden dat naar aanleiding van de oproep tijdens de algemene ledenvergadering en de brandbrief enkele reacties geweest zijn voor het penningmeesterschap.
Na enkele gesprekken hebben we, in onze ogen, een zeer geschikte opvolger gevonden voor Ton Mooren. Namelijk Douwe Keijning, met ondersteuning van echtgenoot Esther.
Wij nodigen jullie dan ook uit om op dinsdag 17 december te komen stemmen en kennis te komen maken met Douwe. Het is van groot belang dat er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om akkoord te geven op de toetreding van Douwe tot het dagelijks bestuur.
Deze vooraankondiging, 6 weken voor de gestelde datum van de BALV, stelt u allen in de gelegenheid om eventueel bezwaar in te dienen bij het bestuur.

Hieronder stelt Douwe zichzelf alvast voor:

Ik ben Douwe Keijning, 42 jaar en woon inmiddels bijna 10 jaar in Hendrik Ido Ambacht. Samen met mijn vrouw Esther hebben we 3 dochters, de oudste twee zijn lid bij DVS '69, Benthe speelt in D3 en Famke in E2. Nu onze dochters wat ouder zijn, lijkt het mij leuk om het verenigingswerk weer op te pakken. In het verleden heb ik een soortgelijke functie gehad bij een voetbalvereniging. In mijn dagelijks werk ben ik Financieel Jaarrekeningspecialist bij de Nationale Politie.

Tot 17 december allemaal!

Namens het bestuur,
Ellen, voorzitter DVS’69

 
DVS'69 te gast bij ATOS

ATOS (Algemene Televisie en Radio Omroepstichting Swindregt “ATOS”) is een non-profit organisatie die financieel wordt gesteund door de bijdragen van de gemeentes Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik Ido Ambacht. Dagelijks verzorgt zij uitzendingen vanuit de studio in Zwijndrecht; programma’s met lokale en regionale informatie, cultuur, educatieve en meditatieve programma’s op de radiofrequenties 106.1 en 106.8 FM (ether) en 105.9 (kabel).

Op maandag 21 oktober waren Gies van Tooren, Christa van Dijken en Ellen van Alphen te gast bij Paul Budde om uitleg te geven over de wens te starten met G-korfbal bij DVS'69. De organisatie G-korfbal staat gereed om mensen met een beperking vanaf ca. 16 jaar oud onder deskundige begeleiding te ontvangen, trainen te geven en uiteindelijk te begeleiden naar het spelen van wedstrijden.

Vanaf zondag 27 oktober van 15.00 - 18.00 uur besteed ATOS Zondag Sport vier weken lang aandacht aan G-korfbal middels o.m. oproepen aan - potentiële - G-korfballers om contact op te nemen met DVS'69 om vrijblijvend een aantal trainingen te volgen. Op zondag 3 november komt Gies van Tooren live in de uitzending met G-korfballers Saskia Driesprong en Rick Boonstra die vertellen hoe ze korfballen met een beperking ervaren. Naast het G-korfbal zal er ook regelmatig aandacht worden besteed aan o.a. het werven van - vooral - jongens in de jeugdleeftijd.

Geweldig dat DVS'69 zich op deze manier kan manifesteren en daarom moet deze kans met beide handen aangegrepen worden. Van de leden wordt gevraagd om een bijdrage te leveren d.m.v. wedstrijdverslagen, activiteiten, opvallende zaken etc. aan ATOS mondeling of schriftelijk door te geven. Op deze manier krijgt DVS'69 bekendheid bij een gevarieerde groep potentiële leden.

Een aantal maal zal ATOS aanwezig zijn bij wedstrijden van DVS'69; een mooie gelegenheid om een gesprekje aan te gaan!
Als tegenprestatie zal DVS'69 ATOS ondersteunen bij het project van de voedselbank voor Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht rondom de kerstdagen. DVS'69 zal producten inzamelen om mensen die het minder hebben toch een fijne kerst te geven met een extraatje.

Met vragen kun je terecht bij Gies van Tooren; 06-20449264

 
Brandbrief bestuur DVS'69

Het bestuur van DVS'69 heeft een brandbrief aan alle leden gericht. Voor degenen die de brief niet in de mailbox ontvangen hebben volgt hieronder de gehele inhoud:

Namens het bestuur stuur ik u, als (niet) spelend lid of ouder van jeugdlid, deze brief en vraag u hem aandachtig te lezen.

Afgelopen dinsdag hebben wij de eerste bestuursvergadering gehad, na de Algemene Ledenvergadering van 17 september j.l., met helaas slechts een 3 koppig bestuur. De ledenvergadering was zeer matig bezocht, maar telde gelukkig nét genoeg stemgerechtigde leden om Lisa van der Giesen toe te mogen laten treden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. We hebben helaas afscheid genomen van Ton Mooren, de penningmeester, en Annemieke Baan, de vertegenwoordiger van de Technische Commissie, binnen het bestuur.

Met 3 personen, Ellen van Alphen (voorzitter), Jacqueline van de Ruit ( secretaresse) en Lisa van der Giesen ( algemeen bestuurslid), kunnen en mógen wij de vereniging niet besturen. In onze statuten staat geschreven dat het bestuur van DVS’69 moet bestaan uit minimaal 5 personen, waaronder een penningmeester.

Wij brengen het volgende dan ook onder uw aandacht.

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij onze plannen voor de vereniging gepresenteerd. We zijn een financieel gezonde en groeiende vereniging en willen dit graag zo houden en verder ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan het opzetten van G- korfbal bij DVS en er worden voorbereidingen getroffen voor de renovatie van de kleedkamers.

Echter kunnen wij, indien er geen uitbreiding van het bestuur komt, niet langer garanderen dat de plannen kunnen en zullen worden gerealiseerd.

Wij zijn dan ook met grote spoed op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, te weten een:
• Penningmeester
• Voorzitter Technische Commissie

Bent u diegene die wij zoeken óf kent u iemand die, één van deze beide functies, zou kunnen/ willen oppakken, dan komen wij graag met u in contact.

Ook is het bespreekbaar een deeltaak van het penningmeesterschap op u te nemen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het innen van de contributies of het opmaken van facturen.

We hopen snel positieve reactie(s) te krijgen zodat we ons weer kunnen gaan bezighouden met de toekomst van onze vereniging waaronder het opzetten van G-korfbal en de renovatie van de kleedkamers.

Mede namens Jacqueline en Lisa,

Ellen van Alphen, voorzitter DVS’69
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Bericht vanuit het KNKV

Vanuit het KNKV is een oproep gekomen om de digitale wedstrijdformulieren zorgvuldiger in te vullen. Lees de informatie hieronder dus even goed door.


Beste vereniging,
Nu de veldcompetitie een aantal weken onderweg is, valt ons het een en ander op en hebben wij gemerkt dat een aantal zaken nog niet helemaal goed verloopt

Opstellingen
We constateren in het breedtekorfbal dat in het merendeel van de gespeelde wedstrijden de opstelling per team veelal gelijk bleef. Ruim 85% van het aantal opstellingen. Het aantal wedstrijden waarin gewisseld is, is nog geen 20%. Voor het breedtekorfbal is dat in onze ogen niet reëel. Wij vermoeden dat dat te maken heeft met het niet correct invullen van het DWF.

Invoeren wissels
We merken dat de wissels met regelmaat  niet juist  ingevoerd worden. Een basisspeler die ingebracht wordt, iemand die zichzelf vervangt of iemand die wissel staat er uit gehaald wordt. Let bij het invullen van het DWF goed op in welk tabblad je van het DWF zit.

Invoeren scheidsrechters
Regelmatig blijkt er geen scheidsrechter gekoppeld te zijn, waardoor het verwerken van de wedstrijd niet mogelijk is. Scheidsrechters kunnen in de weken voorafgaand reeds ingevoerd worden in het DWF via Sportlink Club en op de wedstrijddag zelf kan het alleen nog door een van de teamleden van de thuisvereniging in de app.

Invoeren opstellingen
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opstellingen. De scheidsrechter kan dit ook altijd afhandelen i.s.m. de coach. Zorg er voor dat de opstelling altijd ingevoerd is, als het zelf niet lukt doe dit dan samen met de scheidsrechter .

Graag hier zorg voor dragen

 
Oproep G-korfbal

Maak onderstaande informatie graag zo veel mogelijk bekend in je omgeving.
We willen namelijk heel veel G-korfballers verwelkomen en de trainers staan al klaar!

G-korfbal bij DVS'69

 
Interview met twee G-korfballers tijdens de Ambachtse Zomerparkdag 2019

Interviewer: Melanie van Gastel, korfbalvereniging DVS’69
Via dit korte interview willen we jullie contact laten maken met twee toekomstige G-korfballers.

 

201909_interview_saskia.jpg

Interview 1

Hoi, hoe heet je?
Ik ben Saskia Driesprong.
Hoe oud ben je?
Ik ben 37 jaar.
Hoe ben je er op gekomen om te gaan korfballen?
Via mondelinge reclame en ook zag ik overal flyers.
Waarom bij DVS’69?
Ook via de mond-tot-mond reclame waarin gezegd werd dat DVS’69 een hele gezellige vereniging zou zijn.
Heb je naast korfballen nog andere hobby’s?
Ja, ik kook heel graag en ik schilder met bijenwas.
Waar woon je?
Ik woon nu nog in Dordrecht maar ik hoop snel een leuke woongroep in H.I. Ambacht te vinden via Syndion of een andere organisatie.
Waar werk je?
Ik werk als dagbesteding in De Blije Borgh; ik werk daar op een etage en verzorg ouderen. Mijn collega’s en ik zorgen er voor dat de mensen koffie/thee krijgen en we verzorgen andere hand- en spandiensten.
Heb je eerder aan sport gedaan?
Ja, ik heb een tijd aan volleybal gedaan en ook een tijdje aan twirlen.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik zou heel graag weer in Hendrik Ido Ambacht willen wonen. Mijn werk is daar en ook mijn vrienden en mijn familie. Het zou heel fijn zijn als dat zou gaan.

 

201909_interview_rick.jpg

Interview 2

Hoi, hoe heet je?
Ik ben Rick Boonstra.
Hoe oud ben je?
Ik ben een 31-jarige jonge man.
Heb je al eerder aan korfballen gedaan?
Jazeker, ik speelde tot jullie begonnen, met G bij korfbalvereniging Albatros. Maar dit is gemakkelijker, lekker dichtbij.
Heb je een vriendin?
Sterker nog, ik ben getrouwd.
Waar woon je?
Ik woon samen met mijn vrouw in een gezellige woongroep van Syndion in De Volgerlanden.
Hoe ben je er op gekomen om te gaan korfballen?
Via medebewoners van de woongroep. Zij korfbalden en dat maakte mij nieuwsgierig.
Heb je naast korfballen nog andere hobby’s?
Voetbal, koken en werken.
Wat doe je voor werk en waar?
Ik doe dagbesteding en werk op het Jeugdspeelpark in H.I. Ambacht. Ik verzorg daar de dieren, maak de hokken schoon en verzorg het eten en drinken voor deze dieren. Ook zorg ik dat het terrein en de speeltoestellen heel en schoon zijn. En voor mij heel belangrijk; ik voel me daar op mijn plaats.
Heb je ook nog aan andere sporten gedaan?
Nee, ik ben meteen gaan korfballen. Mijn vrouw heeft ook aan korfballen gedaan maar die moest helaas om gezondheidsredenen stoppen.

 
«StartVorige12345678910VolgendeEinde»

Pagina 1 van 15
 

Sponsoring